Sociální zodpovědnost

V rámci svého fungování si přejeme chovat se odpovědně k prostředí
i společnosti, ve kterém podnikáme. Svým příkladem chceme pozitivně ovlivňovat své okolí – etikou podnikání, šetrností k životnímu prostředí, dobrými vztahy se zákazníky i dodavateli a poskytováním
kvalitních služeb.

 

 

Při své práci se nezaměřujeme jen na zisk. Organizujeme čas a prostředky, abychom ve svém volném čase vyvíjeli nekomerční dobrovolnické aktivity ve prospěch potřebných. Patří k tomu spolupráce na úrovni stavebních týmů na území Moravy, organizace výpomoci v územích postižených živelnými katastrofami, podporou vzdělávacích programů a dalšími aktivitami.


Většina z aktivit je organizována Regionálním stavebním výborem Morava. Tyto činnosti nám přinášejí radost z práce a vnitřní uspokojení, které je k nezaplacení.