Publicita – velkoplošné panely

Pro dotačně podpořené projekty připravíme publicitu v požadovaném rozsahu a dle platných metodických pokynů. Publicita může zahrnovat například inzerci v tisku, výrobu letáků, pozvánek, informačních tabulí (bannerů), pamětních desek či štítků. Je možné vybírat z různých materiálů a vzorů jako např. bronz, pískované sklo, různé druhy kamenných tabulí, hliníkové systémy, PVC, dřevo, velkoplošné plachty a další. Při výrobě vždy zohledníme přání zákazníka i požadavky implementačního orgánu. Ceny konkrétních řešení se odvíjejí od velikosti, materiálu a obsahu. Pro kalkulaci nás neváhejte kontaktovat i v případě potřeby nabídky jen pro účely projektového rozpočtu.

 

 

 

 

 

Pamětní desky >

 

 

Velkoplošné panely (billboardy) slouží k zajištění informování široké veřejnosti o realizovaném projektu spolufinancovaného z veřejných prostředků. Jedná se zpravidla o panel větších rozměrů. Velikost, obsah, provedení a barevnost vychází z metodických pokynů daného programu. Nejčastějším vyráběným řešením je velkoplošný banner, který se uchytává na stávající konstrukci (fasádu objektu, plot, lešení apod.). Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, snadná mobilita a rychlá instalace. Bližší informace o konstrukci, povrchovém ošetření a systému montáže vám rádi sdělíme na základě vaší poptávky.

 

Ceny konkrétních řešení se odvíjejí od velikosti, použitého materiálu a typu konstrukce. Před výrobou je zpracován grafický návrh, který je zaslán ke schválení odpovědnými pracovníky řídícího orgánu a k připomínkování klientovi.

 

Součástí dodávky není zajištění problematiky stavebního povolení, za stavební povolení nese odpovědnost odběratel. V případě hloubení zeminy bude odběratelem určeno místo s již zajištěním vytýčení sítí. V případě, že odběratel je plátce DPH a jedná se o odběr reklamního panelu s instalací, fakturujeme částku bez DPH – přenesení daňové povinnosti (vyměření DPH provádí odběratel).

 

 

 

      

  Velkoplosny panel publicita 2  Velkoplosny panel publicita 3  Velkoplosny panel publicita 4

Velkoplosny panel publicita 5    Velkoplosny panel publicita 7  Velkoplosny panel publicita 8

Velkoplosny panel publicita 9  Velkoplosny panel publicita 10  Velkoplosny panel publicita 11  Velkoplosny panel publicita 12

Velkoplosny panel publicita 13  Velkoplosny panel publicita 14  Velkoplosny panel publicita 15  

Velkoplosny panel publicita 1      Velkoplosny panel publicita 6