Turistické a komunální cíle

 V souladu s „Metodickým pokynem k označování kulturních a turistických cílů“ stanovující požadavky označování v extravilánu dopravními značkami IS 23 „Kulturní nebo turistický cíl – návěst“ zpracujeme grafický návrh obrazové části značky – symboliky turistického nebo kulturního cíle.

 

 

 

 

 

 

Grafické návrhy >

Loga, logomanuály >

 

 

 

 

Ukázky návrhů dopravního značení v oblasti Těšínského Slezska: