Produkty

Snažíme se přizpůsobit nabídku služeb na míru našim zákazníkům. Kromě standardní nabídky služeb jsme pro Vás připravili základní produktové baličíky se zaměřením na skupiny klientů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty pro stavební firmy >

Produkty pro podnikatele >

Velkou část svých aktivit zaměřujeme na obce a města, kterým nabízíme ucelený soubor služeb, které jsme rozdělili do třech oblastí. Za dobu svého působení jsme spolupracovali s řadou měst a obcí Moravskoslezského kraje.

 

 

 

1.  Publicita dotačně podpořených projektů

 

Zpracujeme návrh řešení povinné i volitelné publicity v souladu s patřičným metodickým pokynem. Součástí je vytvoření grafického návrhu, schválení řídícím orgánem, výroba a doprava. V případě pamětní desky nebo velkoplošného billboardu rádi zajistíme montáž.

 

Publicita může zahrnovat například inzerci v tisku, výrobu letáků, pozvánek, informačních tabulí (bannerů), pamětních desek či štítků. Více informací o publicitě: pamětní desky, velkoplošné panely

 

 

2. Uvítací tabule

 

Výroba uvítacích tabulí.

 

 

3.  Reklama a propagace

 

V oblasti reklamních a propagačních služeb nabízíme široké portfolio služeb, z nichž uvádíme některé:

 

 • Převod erbů, log a znaků do digitální (křivkové) formy – v případě, že nemáte znak města či jinou konstantu obecní či městské identity v digitální podobě a připravenou k přípravě tiskových či jiných výstupů, převedeme stávající formu (tisk, kresba, bitmapová grafika) do formy, která umožňuje kvalitní reprodukci a použití. Převedené logo uložíme do různých formátů vhodných pro další zpracování (pdf, eps, ai, cdr, wmf, doc, a další) a uložíme spolu s vytvořeným základním manuálem na CD. Tím bude zajištěna věrná reprodukce symbolu a vždy budete mít daný symbol připravený pro tiskárnu, grafické studio, zpracovatele stránek, výrobce propagačních předmětů a nebude nutné složitě logo překreslovat.
 • Propagační předměty – výroba vlajek, erbů, informačních tabulí, propisek, tašek, triček, drobných propagačních předmětů.
 • Tisk – graficky zpracujeme a vyrobíme poutavé vizitky, letáky, složky, pohlednice a jiné materiály. Tiskeme na nejkvalitnějších tiskových strojích zaručující špičkové tiskové výstupy a kvalitní dokončovací výrobu.
 • Informační systémy interiérové – orientační tabule, popisky dveří, štítky, bezpečnostní značení (bezpečnostní značky, požární tabulky, značení nouzových východů apod.)
 • Návrh silničních IS 23 …
 • Fotografické služby – nafocení městských částí, památek, příprava pokladů pro tvorbu pohlednic a reprezentativních propagačních materiálů. Spolupracujeme s předními regionálními fotografy.

 

--------------------------------


Proč využít našich služeb:

 

 • V oblasti reklamy působíme již od roku 2000
 • Spolupracujeme s týmem odborníků
 • Při jednání volíme osobní kontakt, a tím minimalizujeme rizika
 • Máme zkušenosti s postupy při přípravě vhodné publicity při realizaci projektu financovaného z evropských i národních dotačních fondů – neztrácíte čas hledáním patřičných metodik a konzultacemi, vše zařídíme za vás.
 • Minimalizujeme riziko nevhodně zvolené publicity nebo výroby položek, které by neodpovídaly požadavkům na publicitu u daného operačního programu.
 • Disponujeme dlouholetými zkušenostmi a odbornou způsobilostí k provádění uvedených technických prací.